Học cách tư duy của Bill Gates

Bill Gates là người luôn đề cao tầm quan trọng của việc dành thời gian học hỏi kinh nghiêm từ cấp dưới. Ông sẳn sàng lắng nghe ý tưởng của họ, luôn đầu tư suy nghĩ, căn nhắc các hướng phát triển có lợi cho Microsoft.

Dưới đây là tám cách mà các nhà lãnh đạo cấp cao có thể áp dụng để mài giũa, rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo theo bí quyết của Bill Gates.

1. Khi đọc hãy sử dụng cuốn sổ và cây bút. Viết ngay vào sổ những bất kỳ ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu.

2. Phân loại các ý tưởng theo nhóm.

3. Đào sâu, phát triển ý tưởng ban đầu ban đầu bằng các câu hỏi: Làm sao để thực hiện? Các vấn đề liên quan? Áp dụng thế nào, cần thiết các nguồn lực hõ trợ nào?...

4. Đọc một cuốn sách về người thật việc thật mỗi tuần. Đọc báo, tạp chí, tài liệu online…bất cứ khi nào có thể.

5. Sắp xếp các bài viết, tài liệu có đề tài liên quan đến ý tưởng của mình vào một hồ sơ. Thỉnh thoảng dành thời gian xem xét lại ý tưởng ấy. Vạch ra các bước hành động cần thiết tiếp theo nếu muốn biến ý tưởng thành hiện thực.

6. Khuyến khích tất cả các cộng sự và nhân viên dưới quyền thực hiện giống mình. đồng thời tạo một file lưu trữ chung để tất cả cùng truy cập, đóng góp ý kiến.

7. Tổ chức cố định hàng năm một phiên họp chuyên bàn thảo về các ý tưởng hay mà mọi người đã đóng góp suốt năm qua.

8. Phát triển trong nội bộ công ty một quy trình cụ thể để mọi nhân sự đều có thể đưa ra sáng kiến.

Thời gian suy ngẫm và học tập rất cần thiết để duy trì khả năng sáng tạo và đổi mới. Hãy dành thời gian “gieo mầm tư tưởng” để thu hoạch những thành quả to lớn trong tương lai.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Dây đai nhựa
Dây đai thép
Màng PE - Màng chit