Cách lập một kế hoạch Marketing thành công - Phần 1

Những kế hoạch marketing là điều cốt yếu cho một công ty muốn xác lập vị trí trên thị trường. Kế hoạch marketing là điều thực sự cần thiết từ khi xây dựng cơ sở dữ liệu thông qua tất cả chức năng sắp xếp, thu thập thông tin.

Kotler (2003) xác định rằng kế hoạch marketing đang trở thành một quá trình liên tục nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng. Hầu hết các kế hoạch tiếp thị dao động trong một năm và có thay đổi trong khoảng từ dưới 5 cho đến trên 50 trang.

Theo Hiebing, Roman, Cooper và Scott (1997), một phương pháp xây dựng kế hoạch marketing có kỷ luật là xây trên 4 nền tảng cơ bản bao gồm:

a. Nền tảng marketing bao gồm thông tin cơ bản để từ đó phát triển, đẩy mạnh kế hoạch marketing.

b. Kế hoạch marketing cung cấp định hướng cho việc thực hiện tại thị trường.

c. Thực hiện marketing là tương tác thực sự với thị trường mục tiêu và có nhiệm vụ tạo ra những đề án doanh thu và lợi nhuận.

d. Các biện pháp tiếp thị đánh giá mức độ thành công kế hoạch của người thực hiện và cung cấp cho nghiên cứu được kết hợp trong phần marketing để phát triển nền tảng cho các năm sau của kế hoạch tiếp thị.

Để đem lại trật tự và hiệu quả vào công việc khó khăn trong lập kế hoạch tiếp thị, có mười bước cần phải được quan tâm khi phát triển một kế hoạch marketing chặt chẽ. Tất cả các công ty thường xuyên suy nghĩ đến marketing như là chỉ có một hoặc hai thành phần, thay vì là một hệ thống ăn khớp với nhau, từng bước và là quá trình toàn diện. Sau đây là mười bước có tính kỷ luật trong việc lập kế hoạch làm việc những nhà marketing chuyên nghiệp:

Bước 1: Rà soát kinh doanh - Business Review

Việc xem xét lại hoạt động kinh doanh bao gồm cả cơ sở dữ liệu tiếp thị thường được gọi tắt là phân tích tình hình. Để xây dựng một cơ sở dữ liệu marketing theo những điều cần thiết ban đầu là một sự am hiểu về phạm vi kinh doanh tiếp sau bước phân tích toàn diện về sản phẩm công ty và thị trường mục tiêu có liên quan tới tình hình cạnh tranh của thị trường nói chung.

Điều này được thực hiện phụ thuộc vào việc nghiên cứu (công ty, phân tích dữ liệu, và báo cáo hiện tại của ngành công nghiệp) và cần làm rất thường xuyên, nghiên cứu chính thức, bao gồm các cuộc điều tra và tập trung vào nhóm thông tin. Các doanh nghiệp xem xét lại cung cấp một số định lượng và chất lượng, quyết định làm cơ sở cho các kế hoạch tiếp thị và một cơ sở hợp lý cho tất cả các chiến lược tiếp thị, quyết định trong kế hoạch.

Bước 2: Những vấn đề và cơ hội - Problems and Opportunities

Đây là một tóm tắt về những thách thức xuất hiện từ cơ sở dữ liệu marketing. Trong bước này các dữ liệu thu thập được từ các doanh nghiệp xem xét lại là cách chưng cất thông tin và tóm tắt điểm mấu chốt có ý nghĩa phục vụ cho xây dựng cơ sở của bản kế hoạch tiếp thị.

Bước 3: Xác định số lượng doanh số mục tiêu - Quantifiable Sales Objectives

Mục tiêu doanh số thể hiện những mức độ của dự án trong vấn đề hàng hóa, dịch vụ được bán. Đặt ra mục tiêu doanh số là điều quan trọng bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên trong xây dựng kế hoạch marketing và có tác dụng chung đối với toàn bộ kế hoạch.

Sau khi tất cả mọi thứ trong kế hoạch được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh, từ xác định mức độ của thị trường mục tiêu cụ thể và thiết lập các mục tiêu tiếp thị, để xác định số lượng quảng cáo và thúc đẩy kinh doanh thông qua xây dựng quỹ tài chính, mức độ thực tế của việc thuê nhân viên tiếp thị và bán hàng, về số lượng và loại kênh phân phối / cửa hàng sử dụng, và đây là điều rất quan trọng đối với số lượng sản phẩm sản xuất hoặc kiểm kê đánh giá.

Bước 4: Những thị trường mục tiêu và mục tiêu marketing - Target Markets and Marketing Objectives

Thị trường mục tiêu và các bước đích nhắm marketing được đặt cạnh nhau vì chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Thị trường mục tiêu là đích nhắm về doanh số được phát triển phải xác định về đối tượng sẽ bán hàng cho họ. Làm việc xác định này thực sự khoanh vùng được thị trường mục tiêu – một nhóm người với tập hợp đặc tính chung phổ biến. Tiếp thị mục tiêu tập trung nhắm vào những nỗ lực marketing vào một phần dân cư với nhu cầu mua sắm và thói quen tiêu dùng.

Mục tiêu marketing rõ ràng xác định hành vi của một trong những mong muốn từ nhiều thị trường mục tiêu; chúng được đo lường đến tận cùng điều cần thiết đạt được. Trong bước này sẽ cần định lượng chìa khóa về yêu cầu hành vi ứng xử trong những mục tiêu marketing để tạo ra một thị trường mục tiêu xác định hoàn thành đầy đủ các mục tiêu doanh số.

Theo Hockynang.com

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Dây đai nhựa
Dây đai thép
Màng PE - Màng chit